กลับไปที่: ห้องเย็น

Chilled Room

สั่งพิมพ์
Name :Chilled Room
Category : ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
รายละเอียด
Name :
Chilled Room
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Sub - Category :
  1. ห้องเย็น
Brand :
AECFreshco
Model :
Pre Order
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เป็นห้องทำความเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิ และเก็บสินค้าระยะสั้นๆ ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า จุดเยือกแข็งของสินค้านั้นๆ

อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ ไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และไม่เกิน + 10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า


ออกแบบตามความต้องการโดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่เก็บเพื่่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด

ข้อมูล สำหรับการออกแบบ

1.ขนาดห้องที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง

2.สินค้าที่เก็บภายในห้องพร้อมน้ำหนักจัดเก็บต่อ 1 วัน

3.อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าเก็บ (ประมาณ)

4.อุณหภูมิห้อง

 

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.