กลับไปที่: ห้องเย็น

Air Blast Freezer Room

สั่งพิมพ์
Name :Air Blast Freezer Room
Category : ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
รายละเอียด
Name :
Air Blast Freezer Room
Category :
 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Sub - Category :
 1. ห้องเย็น
Brand :
AECFreshco
Model :
Pre Order
Product Type :
 1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
 2. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

       มีไว้สำหรับ Freez สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลเกิดความเสียหาย การ Freez สินค้าแต่ละประเภท แตกต่างกัน เช่น การ Freez ผัก และผลไม้ จะต้อง Freez เร็ว ไม่ทำให้ผนังเซลเกิดแตก ซึ่งการเกิดจากน้ำภายในเซลเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Freez อาหารทะเลส่งออก จะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซล เพราะจะทำให้เซลช้ำ โดยทั่วๆไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 Tons จะใช้เวลาในการ Freez ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม.

  อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -35 องศาเซีลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า


  ออกแบบตามความต้องการโดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่เก็บเพื่่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด

  ข้อมูล สำหรับการออกแบบ

  1.ขนาดห้องที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง

  2.สินค้าที่เก็บภายในห้องพร้อมน้ำหนักจัดเก็บต่อ 1 วัน

  3.อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าเก็บ (ประมาณ)

  4.อุณหภูมิห้อง

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.